Oyun değişecek

Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyada adından sıkça söz ettiren Türkiye

İHA ve SİHA’larını dünyaya pazarlamaya başladı. Türkiye, bu alanda mühim bir projeyi daha devreye soktu. MKE bundan sonra özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Makine kimya sanayisi kurumu bundan sonra adeta anonim şirket oldu. Buna dair yasa resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre MKE’nin sermayesi Hazine’de, idaresi ise Milli Savunma Bakanlığı’nda olacak. MKE’nin başlangıç sermayesi ise 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Kanunun “Kuruluş” başlıklı 3’üncü maddesinde kısacası şu şekilde denildi:

Bu Kanunla tespit edilen hedefler tarafında etkinliklerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile dair hükümleri hariç Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi,
Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon TL olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim * * * Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

Şirketin alakalı bulunduğu Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı’dır. Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan temel sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan tüm mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kalmak kaydıyla Hazine’nin Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır.

“MKE SATILAMAZ” KAYDI EKLENDİ

MKE’nin anonim şirket olarak düzenlenmesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmişti. Muhalefet özelleştirileceği gerekçesiyle teklife karşı çıkmıştı. Bu eleştirilerin önüne geçmek için yasaya “MKE satılamaz” kaydı eklendi.

Şirket, şirketin payları ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve sair diğer tasarruflar yolu ile yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine dönem husus edilemez.

ŞİRKET, MSB’YE BAĞLI OLACAK

MKE AŞ’nin idaresi, kontroli, görev, yetki ve yükümlülükleri düzenlenecek. Şirketin alakalı bulunduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE AŞ, hareketlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak şekilde sürdürecek.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ

MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme ya da bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve yerel kalkınma sahibi olan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

ASKERİ VE SİVİL AMAÇLI GELİŞTİRMELER YAPACAK

MKE AŞ, milli güvenlik hedefleri doğrultusu askeri ve sivil amaçlı; her tür silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, ham madde, vasıta gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve vatan dışında üretme ya da ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik etkinliklerinde bulunma, inceleme-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik etkinlikleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış ardından hizmeti yapma ya da yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine dair tematik inceleme merkezi/laboratuvarı, özel sanayi bölgesi ya da eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma veayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde tespit edilen diğer etkinliklerde bulunabilecek.

MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu’na tabi personel eliyle yürütülecek. Şirket, etkinlik kısmıyla alakalı hususlarda geçici ya da daimi olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. Şirketin payları ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ya da sair tasarruflar yolu ile yerli ya da yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine dönem husus edilemeyecek.

ÖZELLEŞTİRE HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYACAK

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50’sinden çoğu MKE AŞ’ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayacak. MKE AŞ’nin etkinlik kısmı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

MSB’NİN ENVANTERİ BEDELSİZ KULLANILABİLECEK

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek için aynı şekilde geri vermek ya da gerçeğe makul değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde tespit edilen ham madde, malzeme, vasıta gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde tespit edilen bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve aynısı taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayıyla bedelsiz kullanılabilecek.

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir